Karp - Micael Karlsson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:6800
längd:
fångstplats:Sjö, Halland
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: