Klorocka - Micael Karlsson

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:1570
längd:
fångstplats:Bratten, Skagerack
metod:Havsfiske, Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: