Lake - Micael Karlsson

art:Lake (Lota lota)
vikt:3500
längd:
fångstplats:Skagern
metod:Isfiske, Pimpel
bete:Abborre
fångstdatum:
uppdaterad: