Makrill - Micael Karlsson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1190
längd:
fångstplats:V Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Pilk
fångstdatum:
uppdaterad: