Mört - Micael Karlsson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:450
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: