Pigghaj - Micael Karlsson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:5700
längd:105
fångstplats:N Fladen, Kattegatt
metod:Havsfiske, Mete
bete:Sill
fångstdatum:2009-10-31
uppdaterad: