Pirål - Micael Karlsson

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:50
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Bohuslän
metod:Isfiske, Mete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: