Ruda - Micael Karlsson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:350
längd:
fångstplats:Damm, Lerkil
metod:Flötmete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: