Röding - Micael Karlsson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:1200
längd:
fångstplats:Vättern
metod:Trolling
bete:Flutterspoon
fångstdatum:
uppdaterad: