Rötsimpa - Micael Karlsson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:500
längd:
fångstplats:V Smarholmen, Kattegatt
metod:Havsfiske
bete:Pilk
fångstdatum:
uppdaterad: