Sill - Micael Karlsson

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:330
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: