Skrubbskädda - Micael Karlsson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:1060
längd:46
fångstplats:Öresund, S Ven
metod:Havsfiske, Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:2006-09-15
uppdaterad: