Skärsnultra - Micael Karlsson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:200
längd:
fångstplats:V Smarholmen, Kattegatt
metod:Havsfiske, Mete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:
uppdaterad: