Slätvar - Micael Karlsson

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:900
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske, Mete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: