Staksill - Micael Karlsson

art:Staksill (Alosa fallax)
vikt:400
längd:
fångstplats:Kungsbackafjorden, Kattegatt
metod:Havsfiske, Flötmete
bete:Stagg
fångstdatum:
uppdaterad: