Storspigg - Micael Karlsson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:5
längd:
fångstplats:Lerkil, Kattegatt
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: