Sutare - Micael Karlsson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:4120
längd:60
fångstplats:Antorpa Sjö, Halland
metod:Bottenmete
bete:Boilie
fångstdatum:2012-08-19
uppdaterad: