Svartmunnad smörbult - Micael Karlsson

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:40
längd:
fångstplats:V Smarholmen, Kattegatt
metod:Havsfiske, Mete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:
uppdaterad: