Tjockläppad multe - Micael Karlsson

art:Tjockläppad multe (Chelon labrosus)
vikt:2450
längd:
fångstplats:V Bua, Ringhals, Kattegatt
metod:Flötmete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: