Tobiskung - Micael Karlsson

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:75
längd:
fångstplats:Fladen, Kattegatt
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: