Bäckröding - Micael Karlsson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:600
längd:
fångstplats:Långevattnet
metod:Isfiske, Pimpel
bete:Balanspirk
fångstdatum:
uppdaterad: