Braxen - Micael Karlsson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:4610
längd:
fångstplats:Härsjön, Hyssna
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: