Benlöja - Micael Karlsson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:30
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: