Atlantisk bonito - Micael Karlsson

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1320
längd:50
fångstplats:V Bua, Ringhals, Kattegatt
metod:Trolling
bete:Wobbler
fångstdatum:2010-10-02
uppdaterad: