Ål - Micael Karlsson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1390
längd:
fångstplats:Agnsjön, Halland
metod:Flötmete
bete:Sarv
fångstdatum:
uppdaterad: