Öring - Micael Karlsson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:6020
längd:80
fångstplats:Vänern, Dalbosjön
metod:Trolling
bete:Den Stive
fångstdatum:2021-05-08
uppdaterad:2023-01-30 21:08:00