Mindre kungsfisk - Micael Karlsson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:460
längd:31
fångstplats:Yttre Bergen, V Hållö
metod:Havsfiske, Mete
bete:Räka
fångstdatum:2009-05-14
uppdaterad: