Röding - Robin Kanthe

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Sälen
metod:Pimpel
bete:Räka
fångstdatum:2023-03-04
uppdaterad:2023-03-04 17:04:05