Stäm - Dennis Norén

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2023-03-25
uppdaterad:2023-03-26 09:20:19