foto: Filip Björkman

Öring - Rickard Hermansson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:3250
längd:67
fångstplats:Vättern
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2023-04-07
uppdaterad:2023-04-08 11:50:17