Lax - Dennis Norén

art:Lax (Salmo salar)
vikt:3000
längd:69
fångstplats:Värnen
metod:Trolling
bete:
fångstdatum:2023-04-08
uppdaterad:2023-04-09 06:25:40