Färna - Dennis Norén

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2023-04-09
uppdaterad:2023-04-09 14:56:17