Elritsa - Dennis Norén

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Ugglebäcken
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2023-04-18
uppdaterad:2023-04-18 18:57:21