Oxsimpa - Axel Larsson

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Havet
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2023-04-20
uppdaterad:2023-04-21 13:26:48