Sjurygg - Dennis Norén

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:1800
längd:33
fångstplats:Valbodalen Lysekil
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2023-04-22
uppdaterad:2023-04-23 15:10:51