Faren - Martin Ödmar

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:165
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2023-04-25
uppdaterad:2023-04-26 10:14:19