Gös - Lucas Ödmar

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:6340
längd:
fångstplats:Aspen
metod:Flötmete
bete:Nors
fångstdatum:2023-04-28
uppdaterad:2023-04-29 08:01:46