Gärs - Dennis Norén

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2023-05-01
uppdaterad:2023-05-02 07:17:22