Småspigg - Dennis Norén

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Klaremossen
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2023-05-06
uppdaterad:2023-05-07 06:28:06