Silverruda - Linnea Lönn

art:Silverruda (Carassius gibelio)
vikt:1980
längd:44
fångstplats:Närsån
metod:Feedermete
bete:Majs+mask
fångstdatum:2023-04-30
uppdaterad:2023-05-17 13:30:21