Rötsimpa - Lars Örnskov

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:425
längd:
fångstplats:Karlskrona Skärgård
metod:Mete
bete:Horngädda
fångstdatum:2023-05-18
uppdaterad:2023-05-19 15:26:02