Blåkäxa - Dennis Norén

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:700
längd:53
fångstplats:10gradarn
metod:Bottenmete
bete:Sej
fångstdatum:2023-05-20
uppdaterad:2023-05-22 18:09:30