foto: Axel Larsson

Bleka - Linus Wetterström

art:Bleka (Pollachius pollachius)
vikt:1900
längd:59
fångstplats:Skagerrak Från Land
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2023-05-27
uppdaterad:2023-05-28 17:24:44