Färna - Håkan Schyllander

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:60
längd:
fångstplats:Almaån
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2023-05-28
uppdaterad:2023-05-28 20:48:43