Braxen - Adam Pihlquist

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:1500
längd:51
fångstplats:Sätila
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2023-05-28
uppdaterad:2023-05-29 17:17:37