Skäggtorsk - Jezper Ivarsson

art:Skäggtorsk (Trisopterus luscus)
vikt:120
längd:22
fångstplats:Nv Paternoster
metod:Havsmete
bete:Sill
fångstdatum:2023-06-04
uppdaterad:2023-06-04 19:11:31