Lerstubb - Adam Pihlquist

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:
längd:
fångstplats:Vrångö
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2023-06-04
uppdaterad:2023-06-05 21:34:25