Skäggtorsk - Magnus Durell

art:Skäggtorsk (Trisopterus luscus)
vikt:475
längd:33
fångstplats:V Måseskär
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2023-06-03
uppdaterad:2023-06-08 16:38:35