Tunnläppad multe - Kjell Svensson

art:Tunnläppad multe (Liza ramada)
vikt:49
längd:17
fångstplats:Göteborg
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2023-06-25
uppdaterad:2023-06-26 18:33:22