foto: Jag själv

Tunnläppad multe - Linus Wetterström

art:Tunnläppad multe (Liza ramada)
vikt:60
längd:16
fångstplats:Göteborg
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2023-06-27
uppdaterad:2023-06-27 19:11:42